Ouderraad

OR logo New 2019 smallDe ouderraad wil graag een positieve brug vormen tussen school en ouders en tussen ouders onderling.

We denken mee over belangrijke onderwerpen die ouders en leerlingen aangaan en geven hierover gevraagd en ongevraagd advies -
daartoe werken we nauw samen met de school (het Management Team, het Team Leerkrachten) en de medezeggenschapsraad (MR).
We maken ons sterk voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.

Parent buddy systemVisie
We willen dat het beste uit ieder kind wordt gehaald, dat de kinderen zich veilig voelen en gelukkig zijn. Dit alles binnen het kader van goed Montessori onderwijs. We ondersteunen de school in haar missie om onze kinderen te vormen tot verantwoordelijke wereldburgers, die oog hebben voor hun medemens, respect voor elkaar en die zich inzetten voor een duurzame samenleving (Mosa Lira). We willen dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de wereld van morgen (ICT) en dat ze kunnen functioneren in een steeds meer internationale samenleving. We zetten ons daarom als ouders samen met school in voor een stimulerend Montessori leerklimaat en een prettig, veilig en gezond leefklimaat op school.

Wat doen we?
Onze functie is tweeledig. Ten eerste zijn we een directe link tussen ouders en school. Ouders kunnen bij ons terecht voor vragen over school, die we eventueel bespreken met school. Ze kunnen ook bij ons terecht voor hulp, bijvoorbeeld via het buddy-systeem. En we bieden informatie in de vorm van thema-avonden.

Ten tweede ondersteunen we de school op een hele praktische manier: we organiseren evenementen en ondersteunen werkgroepen.

Verschil met de Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat (net als de ouderraad) uit ouders en leerkrachten. Zij behartigt de belangen van ouders en leerkrachten door het uitoefenen van wettelijke bevoegdheden. De MR heeft dus een wettelijk geregeld zeggenschap (met rechten en plichten), terwijl de ouderraad een informeel karakter heeft en als klankbord en ondersteuning fungeert.

Ouderraad 2018-2019

Voor schooljaar 2018-2019 bestaat de ouderraad uit: Natalja Sarneel (voorzitter), Mariëlle Vlooswijk, Gerjanne Meijer, Maaike de Backer, Heike Gerger, Martine Blind, Chavelli Mevissen, Stefan Schenkel en Loes Smeets. Vanuit school: Sigrid Nelissen, Manon Christophe, Dayenne Warnier en Andrea van Donk.

Overzicht namen Ouderraad 2018 2019

Nieuwe actieve ouders gezocht
Iedereen die de school een warm hart toedraagt is welkom. We zijn altijd op zoek naar ouders die actief willen zijn op school, om mee te denken & doen in de OR of als onderdeel van de Helpende Handen ondersteuning (momenteel 75 man sterk!).

Tijdsinvestering: 6 avonden per jaar plus, op vrijwillige basis, hulp bij diverse activiteiten. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om bij een vergadering aan te schuiven (wel graag even van te voren aanmelden, per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek ons even aan op het schoolplein. Welkom!

Vergaderdata: 14 november 2017, 23 januari 2018, 27 februari 2018, 17 april 2018
Locatie: de Lerarenkamer van school, op dinsdag van 20.00-22.00 uur.

Contact
Interesse? Vragen? Ideeën? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! U kunt ons altijd aanspreken of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws uit de ouderraad komt in de Nieuwsbrief van school te staan. Ook zetten we foto's en filmpjes op onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/ovmontessoribs/
Like ons om op de hoogte te blijven.

Doe je mee?
Elk schooljaar zijn er weer tal van activiteiten, excursies, feesten, uitstapjes en evenementen voor de leerlingen van onze school. Leerkrachten en ouders zorgen samen weer voor een inspirerend schooljaar. Ook een handje helpen? Graag!

Structurele hulp (af-en-toe tot regelmatig)
We geven hieronder (in het schema) de mogelijkheden voor structurele hulp. De frequentie hangt af van de werkgroep.
-  Werk je overdag maar kun je wel ’s avonds helpen? Dan is de versiergroep of de ouderraad een idee.
-  Of heb je overdag de handen vrij? Dan kan het Ralfi lezen, brigadiergroep of het Doc je hulp goed gebruiken.
-  Heb je weinig tijd, maar wil je toch bijdragen? Denk eens aan de tuingroep of geef je op voor de Helpende Handen app!

Incidentele hulp: Helpende Handen app
Kan je af en toe een uurtje vrijmaken voor specifieke evenementen? Geef je dan op voor de Helpende Handen app. Hier wordt gericht om hulp gevraagd. Bijvoorbeeld: opbouw van de kerstmarkt, versieren voor carnaval of tap voor het schoolfeest. Het is geheel vrijblijvend: je hoeft alleen te reageren wanneer je kan helpen (anders niet!). Doe je mee? Stuur een mailtje met je telefoonnummer naar Natalja Sarneel.

Hulp in de klas
Voor hulp in de klas (koken, uitstapjes e.d.) verwijzen we u naar de leerkracht van uw kind, via briefjes, email of Onze Leerling/Walvi.

Dankbaar werk!
Zoals altijd geldt: vele handen maken licht werk! Maar doe vooral mee, het is leuk en dankbaar werk! De werkgroepen die regelmatig hulp nodig hebben (brigade, Ralfi en Doc) vragen uw aanwezigheid niet elke dag, maar wel een vaste dag en tijd. Dit gaat natuurlijk in goed overleg. Kom eens vrijblijvend kijken bij het Ralfi lezen of het instructie half uurtje voor de brigadiers, om te zien hoe het gaat. Je bent van harte welkom!

Hier volgt een overzicht van de huidige werkgroepen.
U kunt de contactpersoon of de ouderraad om meer informatie vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Helpende handen overzicht voor website

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling